Vodní odlučovače

Vodní odlučovače slouží k odsávání tuhých znečišťujících látek suchého zrnitého a sypkého charakteru vznikajících při mechanickém broušení materiálu včetně Al (s výjimkou Mg). Své uplatnění najdou i při průmyslové přípravě hořlavých a výbušných prášků (podle legislativy EU ATEX, Nařízení 2014/34 / EU, NV116 / 2016Sb Zařízení skupiny II kategorie 3D/G) nebo sypkých materiálů (prosévání, třídění, míchání, plnění apod.)
Sací výkon 3 000÷6 000 m³/h
Tlakový zisk 2 500 Pa
Příkon motoru 7,5 kW
Filtrační prvek Voda
Startér Frekvenční měnič
DN sání DN355
DN výdech DN280

Odsávaná znečištěná vzdušina prochází vodní náplní a čeří ji v systému přepážek. Vzniklá vodní tříšť zachycuje znečišťující látky, ty jsou ve formě kalu zachytávány speciálními lamelami a odváděny do kalové nádrže. Vzdušina zbavená prachu proudí kazetami separátoru, kde se zbavuje vodních kapek a vystupuje z odlučovače.

Ve vypnutém stavu je horní část filtrace odvětrávána vzduchotechnickým potrubím komínovým efektem. Kritické místo ve spodní části filtrace, kde by se mohl shromažďovat vodík vznikající při některých specifických technologiích a následném čištění vzduchu, je odvětráváno klapkou, která se automaticky otvírá při vypnutí odlučovače nezávisle na napájení.