Filtrační jednotky

Filtrační zařízení odsává znečištěný vzduch z pracoviště, filtruje jej s vysokou účinností (> 99,9%) a čistý vzduch vrací zpět nebo odvádí zcela mimo výrobní prostory.