Dotované projekty

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001727

Vybudování FVE o výkonu 211,05 kWp v areálu společnosti TIGEMMA, spol. s r.o.

Hlavním cílem projektu je proto instalace FVE o předpokládaném výkonu 211,05 kWp bez akumulace energie na provozních objektech společnosti, což umožní společnosti pokrytí části spotřeby elektrické energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace - I. výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023982

Realizace energetických opatření v rámci výrobního provozu ve společnosti TIGEMMA, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu a výrobního procesu společnosti TIGEMMA, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se jak snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie ohraňovacího lisu v rámci strojírenské výroby, tak díky realizaci energetických opatření týkajících se modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, kdy dojde k náhradě stávajícího energeticky náročného osvětlení za nové moderní vysoce efektivní LED osvětlení

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013071

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti TIGEMMA, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti TIGEMMA, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie řezání laserem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.