VIDEO PROHLÍDKA PROSTOR

OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013071

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti TIGEMMA, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti TIGEMMA, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie řezání laserem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

publicita logo