VIDEO PROHLÍDKA PROSTOR

POLITIKA KVALITY

Pro posílení a neustálé zlepšování kvality si společnost vytyčila cíle. Jako závazné prohlášení jsou tyto cíle koncentrovány do následujících bodů politiky kvality:

  • Budoucnost společnosti vidíme v dodávkách moderních výrobků a poskytování služeb s vysokou užitnou hodnotou a parametry odpovídajícími požadavkům našich zákazníků. Pro dosahování tohoto cíle přijímáme změny jako součást naší firemní kultury.
  • Měřítkem naší úspěšnosti je spokojenost našich zákazníků a naše schopnost spolehlivě plnit jejich potřeby a očekávání.
  • Významným faktorem k dosažení vysoké kvality našich výrobků je pro nás pečlivý výběr subdodavatelů založený na vzájemné důvěře, spolehlivosti a dlouhodobé spolupráci.
  • Podporujeme motivovaný tým spolupracovníků, odborníků ve své profesi, kteří jsou si vědomi své přímé zodpovědnosti za kvalitu výsledků celého pracovního týmu. K tomu vytváříme podmínky pro nepřetržitý rozvoj dovedností a schopností našich pracovníků.
  • Prostředkem pro efektivní řízení firmy a pro realizaci firemní politiky je pro nás systém řízení jakosti podle zásad ČSN EN ISO 9001, systém zajišťování jakosti ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a řídicí systém DIALOG. Tyto systémy trvale rozvíjíme a zlepšujeme.
  • Naše interní postupy a procesy stanovujeme a organizujeme tak, aby společnost trvale dosahovala pozitivní ekonomické výsledky.
  • Staráme se o životní prostředí šetrným využíváním zdrojů a výrobou produktů šetrných k životnímu prostředí.

Deklarace politiky kvality Tigemma v angličtině