Řízení kvality a certifikace

Tigemma, spol. s r.o. přijala Politiku kvality jako závaznou deklaraci obsahující následující body:

➢ Budoucnost společnosti vidíme v dodávkách moderních výrobků a poskytování služeb s vysokou užitnou hodnotou a parametry odpovídajícími požadavkům našich zákazníků. Pro dosažení tohoto cíle přijímáme změny jako součást naší firemní kultury.

➢ Měřítkem naší úspěšnosti je spokojenost našich zákazníků a naše schopnost spolehlivě plnit jejich potřeby a očekávání.

➢ Významným faktorem k dosažení vysoké kvality našich výrobků je pro nás pečlivý výběr subdodavatelů založený na vzájemné důvěře, spolehlivosti a dlouhodobé spolupráci.

➢ Podporujeme motivovaný tým spolupracovníků, odborníků ve své profesi, kteří jsou si vědomi své přímé zodpovědnosti za kvalitu výsledků celého pracovního týmu. K tomu vytváříme podmínky pro nepřetržitý rozvoj dovedností a schopností našich pracovníků.

➢ Prostředkem pro efektivní řízení firmy a pro realizaci firemní politiky je pro nás systém řízení jakosti podle zásad ČSN EN ISO 9001, systém zajišťování jakosti ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a řídicí systém DIALOG. Tyto systémy trvale rozvíjíme a zlepšujeme.

➢ Naše interní postupy a procesy stanovujeme a organizujeme tak, aby společnost trvale dosahovala pozitivní ekonomické výsledky.

➢ Staráme se o životní prostředí šetrným využíváním zdrojů a výrobou produktů šetrných k životnímu prostředí.

TIGEMMA spol. s r.o. uplatňuje a dodržuje systém řízení kvality dle ISO 9001:2015 a ISO 3834-2:2005 v oblasti svařování, spojování a řezání.