Řízení kvality a certifikace

Tigemma, spol. s r.o. přijala Politiku kvality jako závaznou deklaraci obsahující následující body:

  • Zaměřujeme se na vytváření hodnot a neustálé zlepšování.
  • Kvalita je základní parametr naší práce.
  • Včasnost je pro nás spolu s kvalitou klíčová.
  • Iniciativně přebíráme odpovědnost, předkládáme návrhy a domýšlíme souvislosti.
  • Místo výmluv, že to nepůjde, otevřeně a konstruktivně přistupujeme k požadavkům.
  • Jsme na jedné lodi, uspějeme společně.

TIGEMMA spol. s r.o. uplatňuje a dodržuje systém řízení kvality dle ISO 9001 a ISO 3834-2 v oblasti svařování, spojování a řezání.