Příslušenství filtrace

Prekotizace zvyšuje životnost filtračních patron a kazet.

Pro zvýšení životnosti filtračních patron (zejména v případě svařovacích dýmů) doporučujeme vybavit filtrační jednotky prekotizací, tj. systémem naprašování povrchu filtračních patron nebo kazet jemně mletým vápencem (CaCO3+MgCO3). Ten vytváří na povrchu filtračního prvku vrstvu, která absorbuje znečišťující částice a při očišťování stlačeným vzduchem se snadno uvolní a spadne do prachového kontejneru. Navíc snižuje riziko zahoření.

Zařízení se skládá ze zásobníku s volně sypaným mletým vápencem napojeného na sací potrubí. Vápenec se pro snadné nasátí rozviřuje stlačeným vzduchem v nastavitelných intervalech.