Instalace vodního odlučovače WS 6000 ALU

WS 6000 ALU                                           

Ve firmě Novibra Boskovice s.r.o jsme instalovali vodní odlučovač WS 6000 ALU pro odsávání dvou brousících strojů a  odsávané  stěny. Sací cesta je doplněna vysavačovou přípojkou pro úklid pracoviště. Výdechová trasa je osazena rekuperačním systémem léto-zima. 

listopad 2022