Nezávazná poptávka
500 znaků zbývá
VIDEO PROHLÍDKA PROSTOR

Odsávání a filtrace při svařování

V průběhu svařovacího procesu vznikají jako vedlejší produkt škodlivé plynné a prachové emise, které jsou svou povahou pro lidský organizmus škodlivé. Tyto emise patří k rizikovým faktorům, které přímo ohrožují zdraví svářečského personálu a jeho okolí. Svařovací dýmy a kouř jsou převážně tvořeny z kondenzovaných kovových par, aerosolů a různých plynů z prachového podílu. Tyto látky obsahují toxické částice, které při dlouhodobé inhalaci vedou k intoxikaci organizmu a k následným patologickým změnám. Zplodiny můžeme odsávat a filtrovat několika způsoby, které se od sebe liší vhodností použití v technologii výroby.

Filtraci vzduchu lze provádět:

  • Odsáváním z celkového objemu prostoru svařovny.
  • Odsávání lokální, přímo od zdroje vzniku, svařovacími rameny, popřípadě za pomocí odsávaného stolu.
  • Odsávání z prostoru svářečského pracoviště odsávanou digestoří.

Pro odsávání při sváření se úspěšně používají filtrační materiálu typu polyester nebo polyester PTFE membránou účinností 99,9 % částic ≥ 0,2µm zařazený do kategorie „M“ dle DIN EN 60335-2-69. S použitím tohoto kvalitního filtračního materiálu je umožněno přefiltrovanou vzdušinu vracet do výrobních prostor za předpokladu zajištění přívodu min. 15 % čistého vzduchu na pracoviště.

Odsavani Svarovacich Dymu 1
Odsavani Svarovacich Dymu 2
Odsavani Svarovacich Dymu 3
Odsavani Svarovacich Dymu 4
Odsavani Svarovacich Dymu 5

Kam dál? Vyplňte nezávaznou poptávku pomocí žlutého tlačítka vpravo dole, nebo kontaktujte naše zaměstnance!