Nezávazná poptávka
500 znaků zbývá
VIDEO PROHLÍDKA PROSTOR

Filtrační zařízení a odsávací zařízení TIG FS

Filtrační a odsávací zařízení slouží k odsávání a odlučování tuhých prachových emisí, které vznikají jako vedlejší produkt průmyslové výroby ve strojírenství, výrobě stavebních hmot, potravinářství, dřevozpracujícím průmyslu atd. Filtrační a odsávací zařízení TIG FS dodáváme v rozsahu vzduchotechnického výkonu 3700−13400 m³/hod. S úspěchem lze filtrační a odsávací zařízení využít pro filtraci a odloučení většiny typů prachů a vzdušin vyskytující se v průmyslové praxi.

Přimární vhodnost použití:

  • Emise prachu vznikající při termickém dělení kovů.
  • Emise prachu vznikající při svařování a pájení.
  • Emise prachu vznikající při broušení a příbuzných technologií.
  • Emise prachu vznikající při tryskání kovů.
  • Snížení výskytu prachových částic ve výrobních prostorech.

Popis zařízení:

Filtrační a odsávací zařízení je vyrobeno z ocelového plechu tl.3 mm. Antikorozní ochrana zařízení je zabezpečena použitím kvalitního dvousložkového polyuretanového nátěru. Konstrukce filtru je zcela kompaktní a samonosná se zabudovaným integrovaným ventilátorem. U velkých aplikací nad 13400 m³/h je umožněno aplikaci sestavovat z jednotlivých modulů filtračních skříní stavebnicově s propojením samostatným ventilátorem. Filtrační zařízení je konstruováno s důrazem na variabilitu umístění v objektu. Kombinací polohy ovládacích prvků, sací tvarovky a zásobníku separovaného odpadu lze docílit optimálního ergonomického umístění technologie. Filtrační a odsávací zařízení TIG FS je určeno primárně pro umístění v exteriéru mimo průmyslový objekt. Přeprava zařízení se provádí v demontovaném stavu.

U filtračních zařízení této typové řady jsou zúročeny dlouholeté zkušenosti s vývojem a provozem. Filtrační zařízení jsou vybavena řídící jednotkou, která na základě rozdílného tlaku ∆P mezi čistou a špinavou části filtrační patrony průběžně za provozu zařízení nastavuje potřebné parametry čištění filtračních patron. Zároveň plně automaticky řídí celý cyklus čistění včetně zobrazení a vyhodnocení provozních stavů. Řídící jednotka umožňuje analýzu nastavených parametrů přenosem dat k optimalizaci pro výrobce nebo servisní organizaci. Filtrační jednotky jsou vybaveny rozběhem elektromotoru ventilátoru elektronickým soft startérem nebo frekvenčním měničem. Použitím kvalitního filtračního materiálu, filtrační a odsávací zařízení TIG FS dosahují nízké hodnoty TZL ve výduchu ventilátoru. Použitý filtrační materiál je zařazen dle DIN EN 60335-2-69 do kategorie „M“. Zařízení jsou vhodná pro vracení přefiltrované vzdušiny zpět do výrobních prostor za předpokladu dodržení a nepřekročení přípustných emisních limitů (PEL) na pracovišti dle Nařízení vlády 361/2007 Sb. Filtrační a odsávací zařízení TIG FS současně splňuje všechny kritéria kladená Zákonem o ovzduší č. 201/2012 Sb. na množství TZL. Optimálním výběrem typu filtračního materiálu a nastavení zatížení filtrační plochy pro danou odsávací aplikaci se dosáhne požadovaných provozních parametrů.

*TZL = tuhé znečisťující látky

Filtrační a odsávací zařízení TIG FS 168 224
Filtrační a odsávací zařízení TIG FS 63 140

Materiály ke stažení PDF:

Pro ukázku aplikací těchto zařízení následujte reference.