Nezávazná poptávka
500 znaků zbývá
VIDEO PROHLÍDKA PROSTOR

Cyklonové odlučovače s ventilátorem

Cyklonové odlučovače s ventilátorem slouží k odsávání jemné a nelepivé znečistěné vzdušiny vznikající jako vedlejší produkt výroby v průmyslové praxi.

V cyklonovém odlučovači se vzdušině s obsahem pevných prachových částic, pomocí usměrnění, udělí rotace tak, že pevné částice rotují vysokou rychlostí po obvodu pláště, kde vlivem tření, snížení jejich obvodové rychlostí  a vlivem gravitace  dochází k odloučení pevných částic.

Cyklonové odlučovače s ventilátorem se vyrábějí ve čtyřech výkonových řadách 630, 800, 1000, 1200. Ventilátor je integrován v konstrukci cyklonu a tímto konstrukčním řešením zkracuje dopravní vedení vzdušiny. Odloučené pevné nečistoty jsou shromažďovány v sběrné nádobě. Zařízení je dodáváno včetně elektroinstalace rozběhu ventilátoru v krytí IP55. Cyklonový odlučovač je vyroben z ocelového plechu opatřen kvalitním nátěrem zajišťující dlouhodobou životnost. Výrobce doporučuje zařízení chránit proti povětrnostním vlivům  zastřešením.

Maximální teplota vzdušiny vstupující do cyklonu nesmí přesáhnout teplotu 70 °C.  Zařízení je konstrukčně navrženo  pro  teplotu okolí v rozmezí  – 20 °C až + 40 °C. Účinnost odloučení TZL se pohybuje do 60 %. Z důvodu nízké účinnosti zařízení na odloučení TZL v odpadním plynu nelze zařízení považovat z hlediska Zákona o ovzduší 201/2012 Sb. jako zařízení pro dostatečnou ochranu ovzduší.

*TZL = tuhé znečisťující látky

Cyklonové odlučovače s ventilátorem

Dokumenty ke stažení PDF:

 

Kam dál? Vyplňte nezávaznou poptávku pomocí žlutého tlačítka vpravo dole, nebo kontaktujte naše zaměstnance!