VIDEO PROHLÍDKA PROSTOR

Filtrační věž TIG TOWER

Novým produktem je ekonomické řešení průmyslového odsávání - filtrační věž TIG TOWER 1200.

Filtrační věž je jednou z alternativ způsobu odsávaní výrobních svařovacích prostor. Vyplňuje prostor na trhu s odsávacími zařízeními v případech, kdy klientovi nevyhovují běžně konvenčně dostupné způsoby odsávaní. Filtrační věž díky svým pořizovacím a provozním nákladům zajistí dostupnost tohoto zařízení klientele, která nemůže zainvestovat do složitých odsávacích systémů, ale zároveň chce pro své zaměstnance zlepšit pracovní i hygienické podmínky a také chránit životní prostředí.

VÝHODY ZAŘÍZENÍ TIG TOWER1200

Proces odsávání lze ovlivňovat v čase pomocí nastavení hodin provozu zařízení v reálném čase.

Zařízení lze v rámci pracoviště manipulovat v rámci objektu svařovací haly dle aktuální skladby svařovacích činností vycházející z reálné intenzity svařovacího procesu.

Při instalaci zařízení nejsou potřeba žádné vzt potrubní prvky.

Při vlastím svařovacím procesu svářecí personál nemusí zařízení jakkoliv obsluhovat, zařízení jede plně automaticky a nezávisle.

Nízké provozní a pořizovací náklady (odpadá pevná instalace zařízení).

Množstvím použitých zařízení a jejich odsávaného objemu v daném prostoru objektu svařovny se dá nastavit požadovaná efektivní výměna vzduchu.

Filtrační věž TIGTOWER 1200 je primárně určena pro odsávání svařovacích dýmů, které vznikají jako vedlejší produkt při svařovacím procesu. Tyto dýmy jsou pro lidský organismus škodlivé, svými fibrogenními vlastnostmi negativně ovlivňují zdraví pracovníků.

 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Maximální odsávaný objem
12000m3/h
Maximální objem odsávaného prostoru
1500m3
Provozní teplotní rozsah
0°C až +40°C
Napájení
3AC 50Hz 400/230V/TNS
Příkon
7,5kW
Filtrační plocha
180 m2
Počet filtračních patron
9 ks
Filtrační materiál dle DIN EN 60335 třída filtrace „M“
99,96% odlučivost
Objem prachového šuplíku
30 litrů
Rozměry
1970x1750x3880
Váha
1513 kg
Hlučnost
70dB(A)
Určeno pro svařovací dýmy
 

Pálicí rámy

Pálicí rámy jsou vyráběny a nabízeny jako alternativa k materiálovým odsávaným stolům. Povolené nosnosti pálicího rámu 2400 kg/m², což odpovídá tloušťce plechu 300 mm. Pálicí rámy jsou určeny pro termické pálení plamenem nebo pro řízený ohřev ocelových plechů. Zařízení je dodáváno ve třech velikostech umožňující pokrytí všech rozměrů obvykle dodávaných formátů plechů. Kombinací jednotlivých pálících rámů docílíte požadovaného rozměru pro požadovaný formát plechu. Pálicí rámy se ukládají do prostoru pálicího stroje na rovnou podlahu vyrovnanou v toleranci ±1 mm/m v podélné a příčné ose stroje. Pálicí rám je vyroben ze svařené ocelové konstrukce opatřen základním nástřikem v odstínu RAL 9005. Výška rámu je konstruovaná na 600 mm.

Pálící rám

Dokumenty ke stažení PDF:

Cyklony od společnosti Tigemma

Cyklony slouží k odsávání jemné a nelepivé znečistěné vzdušiny pro průmyslové účely. Svou konstrukcí slouží zpravidla jako před odlučovač pro filtrační zařízení.

V cyklonovém odlučovači se vzdušině s obsahem pevných částic prachu, udělí rotace, tak že pevné částice rotují vysokou rychlostí po obvodu pláště kde vlivem tření, snížení obvodové rychlostí a vlivem gravitace  dochází k odloučení pevných částic. Cyklonové odlučovače se vyrábějí v pěti  výkonových řadách 630, 800, 1000, 1200, 1400. Liší se od sebe velikostí a konstrukčním průtočným množstvím objemu vzdušiny. Odloučené pevné nečistoty jsou shromažďovány v sběrné nádobě.

Cyklonový odlučovač je vyroben z ocelového plechu opatřen  kvalitním nátěrem, který zajišťuje jeho dlouhodobou životnost. Výrobce doporučuje zařízení chránit proti povětrnostním vlivům zastřešením. Maximální teplota vzdušiny vstupující do cyklonu nesmí přesáhnout teplotu 70 °C. Zařízení je konstrukčně navrženo pro  teplotu okolí v rozmezí  – 20 °C až + 40 °C. Zařízení je možné provozovat jen ve výrobcem potvrzených parametrech podle údajů na výrobním štítku a písemně dohodnutých.

Cyklon

Dokumenty ke stažení PDF:

 

Kam dál? Vyplňte nezávaznou poptávku pomocí žlutého tlačítka vpravo dole, nebo kontaktujte naše zaměstnance!

Kvalitní odsávací ventilátory do průmyslových provozů od Tigemma

Odsávací ventilátory slouží k dopravě čisté nebo jemně znečistěné nelepivé emise prachu pro průmyslové účely.

Jsou vyráběny jako radiální či vysokotlaké ve výkonové řadě 2800–14040 m³/h při jmenovitém tlaku až 4400 Pa.

Ventilátory jsou konstruovány z ocelového plechu opatřeny kvalitní povrchovou úpravou zaručující dlouhou životnost zařízení.

Dopravu vzdušiny s abrazivními příměsemi doporučujeme konzultovat s výrobcem.

Ventilátory od Tigemma jsou poháněné elektromotorem na přímo a jsou určeny pro dopravu vzdušiny o teplotách do 70 °C.

Nejsou konstruovány jako plynotěsné a nelze je používat pro dopravu zdraví škodlivých a zapáchajících vzdušin.

Dodávají se s elektromotory s kotvou na krátko v krytí IP55 a proto mohou být instalovány v prašném nebo vlhkém prostředí.

Ventilátor pro průmyslové odsávání je možné provozovat jen ve výrobcem potvrzených parametrech podle údajů na výrobním štítku či písemně dohodnutých.

Polohu výdechu spirální skříně lze upravit dle projektu umístění zařízení ve vzduchotechnickém systému.

Ventilátory

Dokumenty ke stažení PDF:

TIP: Podívejte se na video z pracovních prostor společnosti Tigemma pomocí žlutého tlačítka vlevo

Cyklonové odlučovače s ventilátorem

Cyklonové odlučovače s ventilátorem slouží k odsávání jemné a nelepivé znečistěné vzdušiny vznikající jako vedlejší produkt výroby v průmyslové praxi.

V cyklonovém odlučovači se vzdušině s obsahem pevných prachových částic, pomocí usměrnění, udělí rotace tak, že pevné částice rotují vysokou rychlostí po obvodu pláště, kde vlivem tření, snížení jejich obvodové rychlostí  a vlivem gravitace  dochází k odloučení pevných částic.

Cyklonové odlučovače s ventilátorem se vyrábějí ve čtyřech výkonových řadách 630, 800, 1000, 1200. Ventilátor je integrován v konstrukci cyklonu a tímto konstrukčním řešením zkracuje dopravní vedení vzdušiny. Odloučené pevné nečistoty jsou shromažďovány v sběrné nádobě. Zařízení je dodáváno včetně elektroinstalace rozběhu ventilátoru v krytí IP55. Cyklonový odlučovač je vyroben z ocelového plechu opatřen kvalitním nátěrem zajišťující dlouhodobou životnost. Výrobce doporučuje zařízení chránit proti povětrnostním vlivům  zastřešením.

Maximální teplota vzdušiny vstupující do cyklonu nesmí přesáhnout teplotu 70 °C.  Zařízení je konstrukčně navrženo  pro  teplotu okolí v rozmezí  – 20 °C až + 40 °C. Účinnost odloučení TZL se pohybuje do 60 %. Z důvodu nízké účinnosti zařízení na odloučení TZL v odpadním plynu nelze zařízení považovat z hlediska Zákona o ovzduší 201/2012 Sb. jako zařízení pro dostatečnou ochranu ovzduší.

*TZL = tuhé znečisťující látky

Cyklonové odlučovače s ventilátorem

Dokumenty ke stažení PDF:

 

Kam dál? Vyplňte nezávaznou poptávku pomocí žlutého tlačítka vpravo dole, nebo kontaktujte naše zaměstnance!