VIDEO PROHLÍDKA PROSTOR

Společnost TIGEMMA úspěšně absolvovala audit, jehož cílem bylo ověřit, zda zavedený systém řízení kvality splňuje požadavky mezinárodní normy ISO 9001.

Audit provedli ve dnech 2.-3. 12. 2015 auditoři slovenské certifikační společnosti SKQS. 

Vlastnímu auditu předcházela roční příprava, v rámci které byly provedeny optimalizace všech výrobních a řídících procesů společnosti tak, aby tyto splňovaly požadavky výše uvedené normy.  

Současně s tímto se společnost připravuje na certifikaci procesů svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2. Provedení tohoto auditu je plánováno na leden 2016.

Sdílet článek na facebooku: